ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอชิรวิชย์ นามวิจิตรพันธุ์
โรงเรียน: ดรุณพัฒน์
รหัสผลงาน: BPIPA12/2
ชื่อผลงาน: หมูกะทะมีชีวิต
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ปากกาหมึกซึม
ขนาดผลงาน: 55 x 38 x
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงธรรญชนก สิงห์คำ
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลกิติยา
รหัสผลงาน: CDAKSA10/1
ชื่อผลงาน: มื้อเย็น
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ก
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายปวิช ภู่งาม
โรงเรียน: สถาบันสอนศิลปะ Little art ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAA41/1
ชื่อผลงาน: ร่วมพลังต้านโควิด
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 45 x 60 x
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: แทนคุณ วิเศษ
โรงเรียน: บ้านเรียนแทนคุณ
รหัสผลงาน: BPIPA2/2
ชื่อผลงาน: ไม่มีชี่อ
ประเภทผลงาน: วาดเส้น
เทคนิค: ปากกาสีบนกระดาษดำ
ขนาดผลงาน: 52 x 60 x
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงฐิติรัตน์ศิริ ทาขุนทศ
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
รหัสผลงาน: CDAKSA3/1
ชื่อผลงาน: แมวเฝ้าปลาย่าง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอร์ค, สีเมจิก, สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 56 x 56 x
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายพลาธิปป์ พงษ์ประเสริฐ
โรงเรียน: สถาบันสอนศิลปะ Little art ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAA2/1
ชื่อผลงาน: บุกเมือง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 45 x 60 x
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงยูเรนัส รุ่งสาย
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์ / Kids of Art Sattahip
รหัสผลงาน: CFAA21/1
ชื่อผลงาน: สาวน้อยเสื้อกราวน์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอคิลิค
ขนาดผลงาน: 53 x 58 x
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงวิภาดา เเสนสุด
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIA78/1
ชื่อผลงาน: ท้องทะเล
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีช็อค,สีน้ำ,ลูกปัด
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์สระแก้ว
โรงเรียน: Ononart Sattahip
รหัสผลงาน: BPIA93/1
ชื่อผลงาน: ต้นไม้ความฝัน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิค
ขนาดผลงาน: 40 x 60 x
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงดาวประกาย สุขสำราญจิตต์
โรงเรียน: โรงเรียนโชคชัยคลองหลวง
รหัสผลงาน: BPIA141/1
ชื่อผลงาน: ถิ่นอาศัย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีไม้ สีเมจิก
ขนาดผลงาน: 37 x 55 x
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสุธิดา โสภาพ
โรงเรียน: อนุบาลหนองคาย
รหัสผลงาน: BPIPA32/2
ชื่อผลงาน: บวชต้นไม้
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 59 x 55 x
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายวรเมศวริย์ จริยาพิทักษ์สกุล
โรงเรียน: SISB Thonburi
รหัสผลงาน: BPIA8/1
ชื่อผลงาน: หุ่นยนต์หิวโซ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอคิระ ธรรมชาติ
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์
รหัสผลงาน: BPIPA35/1
ชื่อผลงาน: การใช้ชีวิตของงูเหลือม
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สี และเครยอง
ขนาดผลงาน: 53.50 x 60 x
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงพิมพ์ลดา สามีราย
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านศิลปะ
รหัสผลงาน: BPIPA82/1
ชื่อผลงาน: ท่องแสมสาร
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค:
ขนาดผลงาน: 47 x 56 x
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสมิตา รักเผ่า
โรงเรียน: สถาบันสอนศิลปะ Little art ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAA48/1
ชื่อผลงาน: บรรยากาศแห่งความสุข No.1
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 45 x 60 x
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายบริรักษ์ ใจห้าว
โรงเรียน: โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
รหัสผลงาน: CFANSA8/1
ชื่อผลงาน: เรือรบ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค , สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 56 x 38 x
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายณนณ สาธุกิจชัย
โรงเรียน: SISB school
รหัสผลงาน: BPIA98/1
ชื่อผลงาน: มังกรตรุษจีน เฉลิมฉลอง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: เพ้นท์สีอะครีลิค และ คอลลาจ
ขนาดผลงาน: 58.5 x 58.5 x
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: อนันดา กล้าเกิดผล
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIA106/1
ชื่อผลงาน: ใส่บาตรยามเช้า
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: เส้นปากกาสีทองบนกระดาษดำ
ขนาดผลงาน: 56 x 60 x
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงกรวรรณ ไชยมงคล
โรงเรียน: โรงเรียนวิทยานนท์
รหัสผลงาน: BPIA146/1
ชื่อผลงาน: ดำน้ำดูนางเงือกใต้ทะเล
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค, ปากกาเมจิก
ขนาดผลงาน: 40 x 60 x
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสุธิดา โสภาพ
โรงเรียน: อนุบาลหนองคาย
รหัสผลงาน: BPIPA32/1
ชื่อผลงาน: ครอบครัวกรีดยาง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีซอล์ค
ขนาดผลงาน: 59 x 55 x
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายปริญ โธมัส เสพย์ธรรม
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
รหัสผลงาน: CDAKSA6/1
ชื่อผลงาน: ขี่ควายตากฝน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ สีชอล์ก
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
22 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายปิยธัช สมิทธากร
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIA124/2
ชื่อผลงาน: ครอบครัวสมเสร็จ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีช็อค,สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 56 x 60 x
23 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ยงประเดิม
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIA132/1
ชื่อผลงาน: ไหว้พระใหญ่ขอพร
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ปากกาสีทองบนกระดาษสีดำ
ขนาดผลงาน: 56 x 60 x
24 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสิตา สุขขะวนิชย์
โรงเรียน: บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ
รหัสผลงาน: BPIA165/1
ชื่อผลงาน: ชีวิตใต้ท้องทะเล
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ขูดสีชอล์ก กับสีน้ำ
ขนาดผลงาน: 60 x 60 x
25 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงวิชญาพร ศรีเสมอ
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
รหัสผลงาน: BPIPA9/1
ชื่อผลงาน: จับปลาในนา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: 50 x ุ60 x
26 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอนัญญา นิลพันธุ์
โรงเรียน: ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
รหัสผลงาน: CFANSA1/1
ชื่อผลงาน: นางเงือก 1
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ , สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 56 x 38 x
27 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายรพีพงศ์ สุรวิทย์ชัย
โรงเรียน: โรงเรียนนิลประพันธ์
รหัสผลงาน: BPIA29/2
ชื่อผลงาน: ตัวฉันกับสัตว์ประหลาด 2
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีกากเพชร สีน้ำ สีชอล์คน้ำมัน
ขนาดผลงาน: 46 x 60 x
28 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายกวิน อรัญวาสน์
โรงเรียน: Ononart Sattahip
รหัสผลงาน: BPIA86/1
ชื่อผลงาน: ไดโนเสาร์กับเพื่อนยีราฟ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 50 x 60 x
29 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงกฤติญา มาตย์วิเศษ
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIA119/2
ชื่อผลงาน: ฉันเเละเพื่อน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีช็อค,สีไม้,สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
30 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายปุญญะพัชญ์ โพธิ์ผลิ
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIA126/1
ชื่อผลงาน: หนุมานลาดตระเวน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีช็อคสีน้ำกากเพชรติดสติกเกอร์
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
31 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงธีวรา บุญกัลยา
โรงเรียน: อนุบาลหนองคาย
รหัสผลงาน: BPIPA40/2
ชื่อผลงาน: พลังธรรม พลังศรัทธา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีผสม ลายเส้นดินสอไม้
ขนาดผลงาน: 59 x 55 x
32 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงฐิติรัตน์ศิริ ทาขุนทศ
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
รหัสผลงาน: CDAKSA3/2
ชื่อผลงาน: ครอบครัวเสือ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ภาพพิมพ์,สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 56 x 75 x
33 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงเรเมดี โควสุรัตน์
โรงเรียน: โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์เมืองทองธานี
รหัสผลงาน: BPIA30/1
ชื่อผลงาน: แสนดีเป็นมิตรกับสัตว์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำและสีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 42 x 59 x
34 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงณฐพร เส้นทอง
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสผลงาน: BPIA10/1
ชื่อผลงาน: ความสุข
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 60 x 60 x