ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 9 - 12 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: ปุญญิศา สดใส
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
รหัสผลงาน: CDACMB2/2
ชื่อผลงาน: ล่องแก่ง แม่วาง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคิลิค, สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 80 x 60 x
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายณธีร์ ธนาบริบูรณ์
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIB103/1
ชื่อผลงาน: COC-City of Chaos
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสิชล วณิชวรพงศ์
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ/Kids of Art/ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAB11/1
ชื่อผลงาน: ร่วมใจอนุรักษ์ท้องทะเลไทย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: Mix media
ขนาดผลงาน: 79 x 53 x
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: จิรุษ ธีระการุณการ
โรงเรียน: บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ
รหัสผลงาน: BPIB142/1
ชื่อผลงาน: นรกอเวจี
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีเมจิกกับสีน้ำ
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงณภัทร มหาวินิจฉัยมนตรี
โรงเรียน: บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ
รหัสผลงาน: BPIB148/1
ชื่อผลงาน: โลกสีเขียว
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงธีรดา เมืองจันทึก
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่120ฯ
รหัสผลงาน: BPIPB51/1
ชื่อผลงาน: เด็กเลี้ยงควาย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงฤดีกร พรบรรเจิดศักดิ์
โรงเรียน: สถาบันสอนศิลปะ Little art ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAB27/1
ชื่อผลงาน: ผู้พิทักษ์ผืนป่า
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงภัทรชญา ลาภภัทรานนท์
โรงเรียน: โรงเรีวัดสุทธิสะอาด
รหัสผลงาน: BPIB49/1
ชื่อผลงาน: วิมานบนดิน ถื่นอาศัย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ลายเส้นปากกา สีไม้และMixmedia
ขนาดผลงาน: 79 x 55 x
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงเปมิกา ฉัตรอินทร์
โรงเรียน: Ononart Sattahip
รหัสผลงาน: BPIB75/2
ชื่อผลงาน: ต้นไม้มีบ้าน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิค
ขนาดผลงาน: 40 x 50 x
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายเตชทัต กล้าเกิดผล
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIB93/1
ชื่อผลงาน: อยู่บ้าน อยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: pop up กระดาษ บนแผ่นไม้
ขนาดผลงาน: 80 x 60 x 10
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงกุษมาภรณ์ ขันคำ
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่120ฯ จ.เลย
รหัสผลงาน: BPIPB54/1
ชื่อผลงาน: ลิงจ๋อเก็บมะพร้าว
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอรืบนกระดาษ
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอาชวิน มุกดาม่วง
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านศิลปะ
รหัสผลงาน: BPIPB64/1
ชื่อผลงาน: ป่าคือชีวิต
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีไม้และสีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์
โรงเรียน: โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา
รหัสผลงาน: CDACMB7/1
ชื่อผลงาน: เมืองปลอดภัย (SAFE ZONE)
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: เทคนิคผสม
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงจัสมิน เฉียะ
โรงเรียน: โรงเรียนนานาชาติ โชร์สเบอรี่
รหัสผลงาน: BPIB13/1
ชื่อผลงาน: My Favorite Foods
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: เพ้นท์สีอะครีลิค และ คอลลาจ
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอภิมงคล อินทร์สระแก้ว
โรงเรียน: Ononart Sattahip
รหัสผลงาน: BPIB79/1
ชื่อผลงาน: ใต้ทะเลของมิค
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิค
ขนาดผลงาน: 40 x 60 x
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงกันต์ธวัล ชลฤดีไพศาล
โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนแวน
รหัสผลงาน: BPIB104/1
ชื่อผลงาน: Beautiful tonight
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: 42 x 59 x
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายวัณณุวรรธน์ ณรงค์ชัย
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
รหัสผลงาน: BPIPB6/1
ชื่อผลงาน: ความสุขในชนบทของผม
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีนำ้บนกระดาษ
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายนัทธกรณ์ ศรีพะลาน
โรงเรียน: โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์
รหัสผลงาน: BPIPB58/1
ชื่อผลงาน: ความเชื่อและศรัทธา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ีโปสเตอร์และสีอะคลิลิค
ขนาดผลงาน: ึ70 x 80 x
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: ดล เดชะรินทร์
โรงเรียน: Concordian international school
รหัสผลงาน: BPIB8/1
ชื่อผลงาน: ความประทับใจจากพลังความศรัทธา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: เพ้นท์สีอะครีลิค และ คอลลาจ
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายภูวเมศฐ์ ปิยะชาติวงษ์ชัย
โรงเรียน: โรงเรียนพญาไท
รหัสผลงาน: BPIB50/1
ชื่อผลงาน: Rock Tappy ร็อกแทปปี้
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ประกอบวัสดุเหลือใช้
ขนาดผลงาน: 80 x 78 x 45
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงศุภพิชญ์ วงศ์อัศวนฤมล
โรงเรียน: โรงเรียนรุ่งอรุณ
รหัสผลงาน: BPIB60/1
ชื่อผลงาน: Let s go Countdown
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค,สีโปสเตอร์,สีอคริลิค
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
22 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายกันตพัฒน์ ดำสงค์
โรงเรียน: โรงเรียนบางแคเหนือ
รหัสผลงาน: BPIB87/1
ชื่อผลงาน: แผ่นดินทอง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: ุ60 x 90 x
23 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงครองขวัญ ศรีเชียงสา
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านศิลปะ
รหัสผลงาน: BPIPB65/1
ชื่อผลงาน: งานวัด
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีไม้และสีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
24 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายนภัสดล อุบลแก้ว
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านศิลปะ
รหัสผลงาน: BPIPB71/1
ชื่อผลงาน: รามเกียรติ์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอร์คน้ำมันและสีน้ำ
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
25 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงณภัคร์ชฏา เจริญผล
โรงเรียน: โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
รหัสผลงาน: CFANSB1/1
ชื่อผลงาน: จัดหมรับบุญสารทเดือนสิบ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
26 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงกชกรณ์ เขียวเสน
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านทวดทอง
รหัสผลงาน: CFANSB22/1
ชื่อผลงาน: ปลูกป่าชายเลน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
27 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายดร เดชะรินทร์
โรงเรียน: Concordian international school
รหัสผลงาน: BPIB7/1
ชื่อผลงาน: พระปางไสยาสน์ จากแรงบันดาลใจเพื่อคุณพ่อ
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 22 x 70 x 33
28 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอมรพัฐ สมิทธากร
โรงเรียน: โรงเรียนมาลีอุปถัมภ์(ชมรมศิลปะAtelier Tree)
รหัสผลงาน: BPIB111/1
ชื่อผลงาน: ลูกว่า
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 38 x 56 x
29 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสุพิชชา ทองทุ่งโป่ง
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
รหัสผลงาน: BPIPB27/2
ชื่อผลงาน: ชาวสวนยางพารา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 55 x 76 x
30 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายศุภวิชญ์ ผสารพจน์
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านทวดทอง
รหัสผลงาน: CFANSB13/1
ชื่อผลงาน: ครอบครัวเต่ามะเฟือง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ดีดสีจุดสีเป่าสีด้วยสีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
31 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายตะวัน นิธิวิรุฬห์
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านศิลปะ
รหัสผลงาน: BPIPB57/1
ชื่อผลงาน: สุขอุดม
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอร์คน้ำมันและสีน้ำ
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
32 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงปสุตา ศิริพันธ์
โรงเรียน: ปริ้นส์รอยแยล (Art is me)
รหัสผลงาน: CDACMB5/1
ชื่อผลงาน: "เมืองแห่งการเปลี่ยนในนิทรา"
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
33 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ พิมพกาญจน์
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านทวดทอง
รหัสผลงาน: CFANSB20/1
ชื่อผลงาน: ลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพระราชา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
34 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว
โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รหัสผลงาน: BPIPB33/2
ชื่อผลงาน: คนเสพติดโซเชียล
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 55 x 76 x